Dzieci i młodzież w wieku szkolnym

Program zajęć oparty jest na zasadach i technikach stosowanych w dalekowschodnich sztukach walki ju-jitsu i judo, uzupełnionych o elementy zaczerpnięte z tańca współczesnego i ruchu scenicznego. Zajęcia mają charakter treningu sportowego, ale ich istotnym elementem jest zabawa i atmosfera swobody.
Cele

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej (z uwzględnieniem uwarunkowań rozwojowych i indywidualnych) oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do aktywności ruchowej. Nauka określonych umiejętności z zakresu sztuk walki – rozluźnienia i równowagi ciała, kontrolowanych upadków, radzenie sobie ze stresem i strachem, posługiwania się kijem i drewnianą szablą, walki sparingowej. Opanowanie umiejętności koncentracji i relaksacji, a także podstawowych technik automasażu.

Czas trwania i forma zajęć

W zależności od wieku ćwiczących zajęcia trwają od 45 minut do 1.5 godziny, raz lub dwa w tygodniu.