Dzieci w wieku przedszkolnym

Program zajęć oparty jest na zasadach i technikach stosowanych w dalekowschodnich sztukach walki ju-jitsu i judo, uzupełnionych o elementy zaczerpnięte z tańca współczesnego   i ruchu scenicznego. Zajęcia mają charakter częściowo kierowanej zabawy ruchowej, w której dzieci mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami i dokonują samodzielnych wyborów. 
Cele

Osiągnięcie przez dziecko sprawności ruchowej adekwatnej do indywidualnych możliwości i uwarunkowań rozwojowych. Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-dotykowej. Rozwijanie koordynacji i poczucia równowagi. Kształtowanie właściwych nawyków oddechowych, nauka koncentracji i relaksacji. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do aktywności ruchowej.

Czas trwania i forma zajęć

dzieci trzyletnie ćwiczą raz w tygodniu po 25 minut, starsze –raz lub dwa razy w tygodniu po 30 minut.