Obozy i szkolenia

Organizowane przez nas obozy letnie dla dzieci i młodzieży mają charakter sportowo-edukacyjny. Ich kluczowym elementem sportowym jest regularny trening sztuk walki, oparty o style ju-jitsu i judo, odbywający się, przy sprzyjającej aurze, na świeżym powietrzu. Zajęcia edukacyjne obejmują natomiast gry i zabawy rozwijające szeroko rozumiane kompetencje poznawcze, umiejętności społeczne, ekspresję artystyczną, aktywność ruchową.

Cele

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej (z uwzględnieniem uwarunkowań rozwojowych i indywidualnych) i kształtowanie pozytywnego nastawienia do aktywności ruchowej. Doświadczenie bliskości przyrody. Umiejętność życia bez sprzętu elektronicznego. Poznawanie siebie, pokonywanie słabości i rozwijanie mocnych stron. Czerpanie radości z przebywania w grupie i wspólnego działania. Stopniowe zmierzanie ku samodzielności.

Czas trwania i forma

Obozy trwają kilkanaście dni, zlokalizowane są w miejscach sprzyjających rekreacji – w pobliżu terenów leśnych, nad jeziorami.