Warsztaty „OBECNI CIAŁEM”

Warsztaty "OBECNI CIAŁEM" to zajęcia ruchowe skupione na metodach pracy z ciałem i umysłem, inspirowane dalekowschodnimi sztukami walki (Tai Chi), japońskim teatrem tańca Buto, koncepcjami ruchu scenicznego Wsiewołoda Meyerholda i Jerzego Grotowskiego, technikami improwizacji scenicznej, a także koncepcjami z pogranicza neuropsychologii i filozofii ("the embodied mind").

Cele

Poszukiwanie naturalnie prostego ruchu, opartego na świadomie przeżywanych emocjach, rozluźnieniu i równowadze ciała, pogłębionym oddechu. Identyfikowanie wewnętrznych źródeł ruchu. Poszerzanie przestrzeni działania intuicyjnego i spontanicznego. Lokalizowanie i usuwanie napięć psychosomatycznych. Szukanie ekspresji poprzez ruch. Radzenie sobie ze strachem i stresem. Posługiwanie się obrazami mentalnymi w celu komponowania działań ruchowych.

Warsztaty skierowane są do:

wszystkich osób, które chciałyby poświęcić swemu ciału więcej uwagi, szczególnie do aktorów, tancerzy, studentów kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych.

Czas trwania i forma zajęć

W zależności od potrzeb, możliwe są spotkania jednorazowe (1.5 – 3h), kilkudniowe warsztaty lub regularne zajęcia w ciągu całego roku (1.5 h raz w tygodniu).