Samoobrona dla dorosłych

Zajęcia samoobrony dla dorosłych nie są nauką konkretnego stylu walki, ale skupiają się na treningu, którego zadaniem jest przygotowanie ciała i umysłu do działania w sytuacji „kryzysowej” – związanej m.in. z przeżywaniem intensywnego stresu i doświadczeniem agresji psychicznej lub fizycznej.
Cele

Odszukanie własnego „stylu ruchowego” optymalnego pod względem wysiłku i skuteczności. Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-dotykowej. Rozwijanie koordynacji i poczucia równowagi. Nauka technik walki wręcz i z wykorzystaniem narzędzi (kij, szabla chińska i japońska, nóż). Kształtowanie właściwych nawyków oddechowych, rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji.

Źródła metody

Tradycyjne style chińskie (Taijiquan stylu Chen) i japońskie (ju-jitsu, karate i aikido), militarne systemy walki z terenów byłego Związku Radzieckiego.

Czas trwania i forma zajęć

Nieduże grupy (6-8 osób) ćwiczą raz lub dwa razy w tygodniu po 1.5 godziny. Program szkolenia obejmuje trzy poziomy w 10 miesięcznym cyklu treningowym.